Εμφυτεύματα

Implants

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν στις μέρες μας μία αξιόπιστη, καλά τεκμηριωμένη και ευέλικτη μέθοδο θεραπευτικής αντιμετώπισης διαφόρων αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας.

Υπάρχουν πολλά είδη εμφυτευματικών συστημάτων:

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν στις μέρες μας μία αξιόπιστη, καλά τεκμηριωμένη και ευέλικτη μέθοδο θεραπευτικής αντιμετώπισης διαφόρων αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι διαφορετική η αποκατάσταση ολόκληρης της γνάθου από ότι η αποκατάσταση μονήρων δοντιών.

Γενικές πληροφορίες για την αποκατάσταση με εμφυτεύματα:

Η διαδικασία αποκατάστασης με εμφυτεύματα, χωρίζεται γενικά σε 3 φάσεις:

  • Λήψη λεπτομερέστατου ιστορικού υγείας του ασθενούς και εξέτασή του.
  • Λήψη εκμαγείων και ακτινοδιαγνωστική.
  • Ενημέρωση του ασθενούς και τεκμηρίωση στοιχείων του θεραπευτικού σχεδιασμού.

Ο θεραπευτικός σχεδιασμός διαφέρει από ασθενή σε ασθενή διότι καταρχάς η αποκατάσταση συμβαίνει σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα δόντια, την ηλικία του, τα αίτια από τα οποία απορρίφθηκαν άλλες μέθοδοι.

Η διαδικασία επιλογής εμφυτεύματος είναι πολύπλοκη διαδικασία, εξαιτίας διάφορων παραγόντων όπως η αισθητική αρμονία, ο περιορισμός του χώρου κ.α. Για την επιλογή του βέλτιστου εμφυτεύματος γίνεται πρώτα αποτύπωση σε εκμαγείο, ώστε να εντοπισθούν και να εκτιμηθούν οι διάφοροι περιοριστικοί παράγοντες.

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δεχτούν εμφυτεύματα, αρκεί να γίνει από εξειδικευμένο οδοντίατρο.Στην προσθετική των εμφυτευμάτων υπάρχουν διαφόρων ειδών υλικά που χρησιμοποιούμε ώστε να έχουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να φαίνεται καθόλου μεταλλικό ή κεραμικό υλικό.

Αυτά τα εμφυτεύματα για παράδειγμα είναι από κεραμικό υλικό.

Η διαδικασία εμφύτευσης γενικά δεν θεωρείται ότι είναι επίπονη διαδικασία.

Επίσης με χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής η όλη διαδικασία δεν έχει ιδιαίτερη επίπτωση στην καθημερινότητα του ασθενούς και μπορούν να γίνουν σε άτομα όλων των ηλικιών.