Възстановявания

filling

Възстановяванията се избират като терапевтичен метод, когато зъбната морфология е променена, главно поради кариес, и трябва да бъде възстановена.

Възстановяванията може да бъдат директни (след адекватна подготовка на зъба зъболекарят, в рамките на едно посещение, замества липсващите части на зъбната морфология с полимер) или индиректни (липсващата част на зъба се моделира в зъботехническа лаборатория, на база отпечатък, взет от зъболекаря, и по време на второто посещение зъболекарят циментира пломбата на място).