Козметична стоматология

cosmetic stomatology

Две от най-новите тенденции в естетическата стоматология, които целят подобряване на естетичния вид на усмивката на пациентите, са пълна промяна на усмивката и пълна реконструкция на устата.

Пълна промяна на усмивката

    В първия случай (пълна промяна на усмивката), усмивката се преобразява чрез една или повече естетически интервенции и процедури като:

  • избелване на зъбите,
  • поставяне на порцеланови фасети или изцяло керамични коронки,
  • естетически възстановявания (директни или индиректни),
  • бондинг,
  • пластична хирургия на венци и поставяне на импланти.

Пълна реконструкция на устата

Вторият случай (пълна реконструкция на устата), освен естетическите интервенции, включва също и лечение на функционални проблеми, като например:

  • зъбна оклузия,
  • мускулни дисфункции,
  • общи зъбни и пародонтални проблеми.