Фасети

vinir

Фасетите са ултратънки (средна дебелина 1 мм) люспи от керамичен материал (порцелан), които се поставят върху предната част на зъбите на пациента при наличие на естетически несъвършенства като проблеми с форма, цвят или оклузия.

Най-често срещаните несъвършенства, които могат да бъдат коригирани чрез фасети, включват:

  • леко изкривени зъби,
  • зъби с промяна в цвета,
  • нащърбени зъби,
  • разстояния между зъбите,
  • неравни зъбию

Трите основни типа фасети са: литиево-дисиликатни (е-max), фасети без изпиляване и фелдшпатови керамични фасети.